De MAC - Markten en Actiegroep Stad e.V.


Sinds het begin van de jaren zeventig heeft het MAC de mensen op verschillende manieren "warm gemaakt voor Aken".
"Samen een positieve bijdrage leveren aan het imago van onze stad" is de basisgedachte van MAC-Märkte und Aktionskreis City e.V.. die zich intussen volgens het principe van de publiek-private samenwerking bij de marketing van Aken tot een betrouwbare co-partner van grote evenementen in en met de stad Aken heeft ontwikkeld.
Hier willen wij slechts enkele activiteiten noemen, zoals regelmatige PR- en reclamemaatregelen voor Aken in de StädteRegion en in het aangrenzende België of Nederland, de coördinatie van de open zondagen in de Akense binnenstad of evenementen zoals de Akense SeptemberSpecial en de Akense Kerstmarkt, ongetwijfeld het bekendste evenement van het MAC in heel Europa.

De structuur van de geregistreerde vereniging is doeltreffend en duidelijk. Korte besluitvormingskanalen houden het MAC flexibel in lopende zaken of bij de uitvoering van activiteiten.

De vijf leden tellende raad van toezicht, die om de drie jaar wordt verkozen, volgt - samen met de directeur - de constructieve kritiek, suggesties en ideeën van de leden en de belanghebbende partners op.
Hieruit worden PR-maatregelen, -campagnes of -evenementen ontwikkeld. Actuele stellingen - representatief voor de gehele Akense detailhandel - worden ten opzichte van politiek en bedrijfsleven besproken, geformuleerd en verbeeld.
Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten - de traditionele ontbijtrondes - worden actuele thema's met leden en instellingen besproken en maatregelen en campagnes gepresenteerd. Lust auf Aachen" is zowel een slogan als een doelstelling die het MAC en zijn leden al meer dan 45 jaar met een sterk gemeenschapsgevoel en engagement nastreven.